• Bära Nära

  Att bära mitt barn nära i ekologisk bärsjal eller bärsele har varit och är väldigt bra. Det har också känts bra för pappan, som säger att han fått närmare kontakt och anknytning genom att bära i bärsjal. Närhet är välgörande för barnets anknytning och utveckling. Som förälder lär du känna ditt barn och dess signaler i närheten, och du får dina händer fria. 10 fördelar med att bära är:

  (Obs! Alla fysiologiska fördelar med att bära barn förutsätter att barnet bärs med någon typ av traditionell bärverktyg, ej konventionell bärsele där benen hänger rakt ner. Både bärsjalen och Manduca bärsele gör att benen hamnar som i ett traditionellt bärverktyg.)

  1. Främjar fysisk närhet mellan förälder och barn. Beröring ger barnet viktiga signaler att man finns där, älskar det och beskyddar det.

  2. Främjar känslomässig närhet mellan förälder och barn. Den kroppsliga närheten stärker den emotionella bindningen till varandra.

  3. Främjar amning när mamman bär barnet, då barnet ständigt finns nära brösten och får lättare att signalera och tillfredsställa mat- och sugbehov.

  4. Optimerar den fysiologiska utvecklingen. Eftersom människan har utvecklats under lång tid, och burits under denna tid, har själva bärandet blivit en förutsättning för barnets fysiska utveckling. Ryggen rätas långsamt ut vid bärande och nack- och ryggmusklerna stärks. Barn som bärs har bättre muskelton. För att hålla balansen tränas också motoriken.

  5. Främjar utvecklingen av barnets balanssinne, då den tränas kontinuerligt. Jämförande studier har visat att barn som bärs klarar snabbare av fysiska övergånger, t.ex. från att sitta till att stå.

  6. Bättre för barnets hälsa. När ett barn ligger ensam ökar stresshormonerna i dess kropp, vilket kan leda till en mängd hälsoproblem, bl.a. matsmältningsproblem och högre känslighet för smitta.

  7. Barnet är tryggare och nöjdare. Ett barn som bärs gråter mindre och är mer vaken på sin omgivning. Bärandet ger barnet budskapet att det är älskat och välkommet.

  8. Barnet får lättare att ta kontakt. När ett barn bärs hamnar det på en höjd som gör det lättare att ta kontakt med andra. Det blir också lättare för andra att ta kontakt med barnet.

  9. Barnet får vara i händelserna centrum. Istället för att få perioder med mycket uppmärksamhet, varvat med perioder med ensamhet, får barnet vara delaktig i sin familjs liv på ett naturligt sätt.

  10. Mer praktiskt för föräldern. Det är lättare att röra sig i både stadsmiljö och ute i naturen. Hemma kan föräldern göra många av sina vanliga sysslor med barnet hos sig, mer blir gjort och "föräldrastressen" minskar.

  0 Comments

Nyhetsbrev!

Välkommen!

ekologiska barnkläder, giftfritt till barn, naturgumminapp, natursutten, ekologisk kudde, ekologiska kuddar, naturliga barn,

Vi ser att vi människor har en unik möjlighet att vara och leva här på Jorden. Och att vi behöver leva på sätt som bevara Jordens, naturens och allt livs hälsa. Framförallt värnar vi om barnens och de kommande generationernas rätt till liv i hälsa.   Vi söker efter, testar och presenterar: bra val, produkter, idéer, inspiration och projekt, som stödjer förutsättningarna för allt livs hälsa, på riktigt. Vi gör det med kärlek till Jorden och allt liv. Varmt välkommen! Mer om oss  

Photo crop (passport)

Känslor och medvetet föräldrarskap

I Love Earth

Alla barn vill och kan var sitt bäst jag. Det är vår skyldighet och utmaning, individ och samhälle, att erbjuda alla barn möjlighet och vägledning att utveckla sitt bästa jag.   Maria-Pia Gottberg

Aktuellt

Photo crop (passport)
Photo crop (passport)
Photo crop (passport)

Det är viktigt att vi tittar upp mot stjärnorna och himmlen, och inser, att denna planeten i rymden, är vårt gemensamma hem...*

- Hur önskar vi ta hand om vårt gemensamma hem? - Vad är verkligen viktigt för att vårt gemensamma hems alla resurser: luft, vatten, jord, natur, mat, livsmiljöer och ekosystem ska bevaras så friska och vitala som möjligt? Vi lever i ett och samma ekosystem. Vi delar luften, vattnet, jorden, naturen och allt levande med allt levande...* Lev den förändring du själv vill se... Camilla Åkesson

Att lära med Hjärtat - När kunskap och värde blir ett, är en mycket läsvärd bok!

Boktips!

Att lära med Hjärtat - När kunskap och värde blir ett, Sanna Nova Bok, Sanna Nova Emilias, True heart education,

Sanna Nova Emilias senaste bok sägs rikta sig främst till pedagoger och föräldrar. Dock behöver man bara läsa några få sidor för att förstå att detta är en skrift som kan leda till ett konstruktivt paradigmskifte såväl för den enskilde som för familjen, gruppen och samhället!”

(Martina Bortas – Leg. psykolog och f d Skolpsykolog) Läs mer

Insikt

Videon visar del 1 (av 5), av den prisbelönta dokumentären "Children Full of Life". Läraren lär eleverna medkänsla och mod att visa sina känslor. Sevärd!

Blogg

Sponsorer